Inclusiescans & audits

Home Diensten Inclusiescans & audits

Inclusiescans & audits

Wij ondersteunen jouw organisatie om duidelijk te begrijpen waar je staat op het gebied van inclusie en welke richting je op kunt gaan. Met deze aanpak willen we onduidelijkheden wegnemen, zodat je daadwerkelijk een positieve impact kunt maken.

Wat is een inclusiescan?

Een inclusiescan is een grondige evaluatie van de mate van inclusie binnen je organisatie. We gebruiken hiervoor onze speciaal ontwikkelde frameworks, waarmee we de huidige stand van zaken in kaart brengen en tegelijkertijd onbenutte kansen identificeren. Het is een uitstekend startpunt voor elke organisatie die zich wil inzetten voor meer inclusie.

Waarom is dit relevant voor jouw organisatie?

Het is essentieel om precies te weten waar je staat, zodat je de juiste stappen kunt zetten. Als externe partner bieden we een ongefilterde kijk op de uitdagingen die jouw organisatie tegenkomt op diverse gebieden. We herinneren ons een klant die, na het ontvangen van onze inclusiescan, aangaf diep geraakt te zijn door de bevindingen. Deze momenten van helderheid zijn soms nodig om voorbij oppervlakkige maatregelen te gaan en echte, betekenisvolle verandering te bewerkstelligen.

Welke scans kunnen wij uitvoeren?

We hebben een reeks scans ontwikkeld, elk gebaseerd op onze diepgaande kennis van inclusie. Deze scans zijn ontworpen om verschillende aspecten van jouw organisatie te onderzoeken en te verbeteren. We kijken naar hoe jouw merk communiceert, onderzoeken je identiteit als werkgever, en analyseren je beleid op het gebied van inclusie. Ons doel is om een helder en compleet beeld te schetsen van waar je nu staat, en om praktische, effectieve adviezen te geven over hoe je vooruitgang kunt boeken

Merkcommunicatie

Met ons inclusieve communicatie framework geven we je een helder beeld van waar jouw merk vandaag de dag staat op het gebied van inclusie en welke kansen er voor je openliggen. We nemen je communicatiemiddelen en strategieën onder de loep, en kijken diepgaand naar hoe deze jouw inspanningen voor inclusie weerspiegelen en ondersteunen.

Inclusiebeleid

Onze aanpak voor het beoordelen van jouw inclusiebeleid is gericht op een grondige evaluatie van de prestaties van jouw organisatie op het gebied van inclusie. We nemen je huidige beleid en praktijken onder de loep om te beoordelen hoe deze bijdragen aan een inclusieve werkomgeving. Onze analyse focust zich op het identificeren van sterke punten en het ontdekken van verbetermogelijkheden.

Voor wie hebben wij een inclusiescan uitgevoerd?

We hebben de kans gehad om inclusiescans uit te voeren voor verschillende organisaties, variërend van bedrijven die net beginnen met hun inclusietraject tot organisaties die al enkele stappen op dit gebied hebben gezet. Onze ervaring heeft ons geleerd dat een inclusiescan altijd waardevol is, ongeacht het stadium waarin een organisatie zich bevindt. Het biedt inzicht, richting en helpt organisaties om hun inspanningen op het gebied van inclusie te verfijnen en te versterken.

Een inclusiescan voor de tewerkstellingsdienst VDAB

Toen VDAB bij ons kwam met de vraag om hun communicatie door een inclusieve lens te bekijken, hebben we hen uitgebreid geadviseerd. Onze inclusiescan richtte zich op alles, van het toegankelijk maken van hun taalgebruik tot het herkennen van nuances in de inhoud die onbedoeld stereotypen kunnen versterken. Deze scan is een waardevol instrument gebleken voor VDAB; ze gebruiken het nog steeds intern om hun inspanningen op het gebied van inclusie te versterken en verder te ontwikkelen.

Een inclusiescan en positioneringsoefening voor Wit-Gele Kruis

Het Wit-Gele Kruis benaderde ons met een belangrijke vraag: of hun werkgeversmerk wel aantrekkelijk genoeg was voor een breder publiek. Bij Allyens hebben we ons volledig ingezet om dit te onderzoeken. We hebben hun merk grondig geanalyseerd, de doelgroep bevraagd, en samen met hen gewerkt aan een vernieuwde positionering. Ons doel was om hun werkgeversmerk meer in lijn te brengen met de diverse arbeidsmarkt van vandaag, zodat het een grotere en meer gevarieerde groep professionals aantrekt.

Een inclusiescan voor telecombedrijf Telenet

Voordat we ons traject met Telenet begonnen, hebben we eerst een grondige inclusiescan uitgevoerd op de communicatie van hun verschillende merken. Dit was een cruciale eerste stap om een helder beeld te krijgen van hun huidige positie op het gebied van inclusie. Deze analyse hielp ons enorm om de specifieke uitdagingen te identificeren, waardoor we een gerichte en effectieve strategie konden ontwikkelen. Het was een waardevolle start die ons richting gaf voor het verdere traject.
NL