Strategietraject inclusie

Home Diensten Strategietraject inclusie

Strategietraject inclusie

We werken nauw samen met organisaties om hen te helpen inclusie op een doordachte en strategische manier te integreren. Dit doen we door samen met hen duidelijke en haalbare prioriteiten te stellen, wat hen helpt om inclusie een natuurlijk en waardevol onderdeel van hun organisatiecultuur te maken.

Wat is een strategietraject voor inclusie?

In een strategietraject voor inclusie focussen we op het helpen van organisaties bij het vaststellen van duidelijke prioriteiten en het ontwikkelen van een effectief actieplan dat hiermee in lijn is. We streven ernaar de nodige hulpmiddelen en richtlijnen te bieden om inclusie te transformeren van een abstract concept naar een tastbare en geïntegreerde praktijk binnen de organisatie. Ons doel is om een blijvende verandering te realiseren waarbij inclusie een fundamenteel onderdeel van de organisatiecultuur wordt.

Hoe gaan we te werk?

Veel van onze klanten omschrijven ons traject als praktisch en gericht op actie, en dat is precies wat we beogen. We streven ernaar niet te blijven steken in het bespreken van mogelijke uitdagingen, maar focussen op het snel in beweging brengen van de organisatie. Maar hoe pakken we dit nu concreet aan? 

Wat is de outcome van een strategietraject?

Na afloop van ons traject kun je van ons een aantal waardevolle resultaten verwachten. Ten eerste, een duidelijke engagementsverklaring die jouw organisatie’s toewijding aan inclusie uiteenzet. Daarnaast ontvang je een gedetailleerd intern actieplan om deze toewijding in de praktijk te brengen. Cruciaal is ook de bredere betrokkenheid en ondersteuning die we creëren bij het management en binnen de gehele organisatie. Dit laatste punt is voor ons essentieel; we streven ernaar dit gevoel van co-creatie gedurende het hele traject te bevorderen, zodat iedereen zich betrokken en verantwoordelijk voelt voor het bevorderen van een inclusieve werkomgeving.

Engagementsverklaring

Ongeacht hoe het wordt genoemd – charter, beleidsnota of engagementsverklaring – dit document is het hart van de toewijding aan inclusie. Het is een tastbare belofte van de organisatie, waarin de prioriteiten voor de komende jaren helder worden uiteengezet. Dit document dient als een kompas, dat de weg wijst naar een inclusievere toekomst.

Actieplan

Een engagement is pas zinvol als het wordt omgezet in actie. Daarom ontwikkelen we een actieplan met concrete stappen om deze beloftes waar te maken. We zoeken realistische manieren om eigenaarschap en steun te vinden binnen de organisatie, zodat het plan niet alleen op papier bestaat, maar ook in de dagelijkse praktijk tot leven komt.

Draagvlak en bewustzijn

Echte verandering begint met betrokkenheid van iedereen, vanaf de start. Het betrekken van het management is hierbij essentieel, omdat hun steun en inzet een krachtige katalysator is voor verandering. We richten ons op het opbouwen van een sterk bewustzijn en draagvlak, zodat de verandering diepgaand en duurzaam is.

Welke organisaties hebben we begeleid?

Bij het begeleiden van zowel grote als kleine organisaties in het definiëren van hun inclusieprioriteiten, hebben we een diep begrip ontwikkeld van hoe de unieke structuur en cultuur van een organisatie de keuze van engagement, acties en het vermogen tot verandering beïnvloeden. Onze uitgebreide expertise stelt ons in staat om innovatieve oplossingen aan te dragen, afgestemd op de specifieke behoeften en uitdagingen van elke organisatie.

Een strategietraject inclusie voor Brussels Airport

We hebben een nauwe samenwerking gehad met Brussels Airport in hun streven naar meer inclusie. Dit traject omvatte het opzetten van een council, en het ontwikkelen van hun charter. Een belangrijk onderdeel was ook het creëren van bewustzijn over inclusie, zowel bij het management als binnen de hele organisatie. Dit proces was gericht op het versterken van de betrokkenheid en het onderstrepen van het belang van diversiteit op elk niveau van de organisatie.

Een strategietraject inclusie voor sectororganisatie ACC

ACC benaderde ons met een ambitieuze vraag: het ontwikkelen van een sectorbreed engagement voor inclusie. We zijn enthousiast aan de slag gegaan en hebben nauw samengewerkt met hun bestuur om heldere engagementen en richtlijnen vast te stellen. Ons doel was om organisaties binnen deze sector effectief te ondersteunen in hun inclusie-inspanningen. Het eindresultaat was een omvattende set van richtlijnen en een bijbehorende campagne, ontworpen om inclusie binnen de gehele sector te stimuleren en te versterken.

Een strategietraject inclusieve communicatie voor Telenet

Met Telenet hebben we een inspirerend traject doorlopen gericht op het implementeren van inclusieve communicatie door de hele organisatie. We ontwikkelden samen een strategie om de prioriteiten voor inclusie te bepalen. Een essentieel deel van ons werk was het betrekken en motiveren van de medewerkers om zich actief in te zetten voor deze doelen.

NL