Home » Kenniscentrum » Doet inclusief taalgebruik er nu eigenlijk toe?

Inclusive Marketing

Onze copywriter houdt zich al een tijdje bezig met inclusief taalgebruik. Niet alleen omdat dat nu eenmaal haar job is, maar ook omdat ze gelooft dat de woorden die je gebruikt ertoe doen. Hieronder ontdek je waarom. 

De impact van taal op denken

Al sinds de 19e eeuw onderzoekt men de link tussen taal en de manier waarop we over de wereld denken. De bekendste stelling stamt uit de 20ee eeuw, en staat bekend onder de naam ‘Sapir-Whorf hypothese’ of ‘linguïstische relativiteit’. Kort samengevat komt het erop neer dat de taal die je spreekt je perceptie en je denken beïnvloedt. Tot op de dag van vandaag zijn er verschillende wetenschappers die deze stelling proberen te bewijzen aan de hand van onderzoek.

Zo heb je in het Russisch twee woorden voor de kleur blauw, die je zou kunnen vertalen als ‘lichtblauw’ en ‘donkerblauw’. Wat blijkt? Russische sprekers zijn iets beter in blauwtinten van elkaar onderscheiden dan bijvoorbeeld Engelse sprekers. Een ander voorbeeld: In het Yimithirr spreek je niet van links en rechts, maar gebruik je de windrichtingen om te beschrijven waar iets is. Sprekers van het Yimithirr kunnen zich bijgevolg veel beter oriënteren. Als je een kwartiertje over hebt, wordt het in deze Ted Talk nog veel beter uitgelegd. Als je meer dan een kwartiertje hebt, mag je onze copywriter altijd bellen.   

De impact van inclusief taalgebruik

Wanneer het nu gaat over inclusief taalgebruik weten we alvast dat het een impact heeft op wie zich aangesproken voelt. Een heel duidelijk voorbeeld is het gebruik van genderinclusief taalgebruik. Enerzijds wordt daarmee de mannelijke norm in taal in vraag gesteld. Zo heet de ‘orde der geneesheren’ intussen ‘de orde der artsen’. Anderzijds is er meer aandacht voor het feit dat een deel van de bevolking zich niet als man of als vrouw, maar als non-binair identificeert. Steeds meer vervoersmaatschappijen spreken hun reizigers daarom aan met ‘beste reizigers’ in plaats van met ‘beste dames en heren’..

Verder zie je in vacatures vaker ‘m/v/x’ opduiken, en proberen mensen om naast ‘hij/hem’ en ‘zij/haar’ ook ‘die/hun’ te gebruiken wanneer ze verwijzen naar personen. Neem je die dingen mee in je marketing, dan kan je verwachten dat je non-binaire personen dus meer aanspreekt. Bovendien zouden andere minderheidsgroepen zich ook beter aangesproken voelen wanneer je rekening houdt met genderinclusief taalgebruik. En natuurlijk kan je naast gender nog rekening houden met andere zaken in je taalgebruik.

Van inclusief taalgebruik naar inclusief denken?

Stel dat je je eigen voornaamwoorden in je e-mailhandtekening zet. Daardoor maak je alvast duidelijk dat je ‘mee’ bent met genderinclusief taalgebruik. Maar als je dat structureel wil doortrekken, moet je afstappen van de ideeën dat gender binair is én dat je altijd aan iemand kan zien hoe ze aangesproken willen worden. Of stel dat je vanaf nu zoveel mogelijk ‘person-first’ schrijft. Dan schrijf je over ‘personen met een handicap’ in plaats van ze tot die handicap te reduceren. Het lijkt niet vergezocht dat je de wereld (en je marketing) daardoor een beetje anders gaat bekijken. Onze copywriter blijft het in elk geval onderzoeken.

Liever zelf ontdekken of inclusief taalgebruik je wereld verandert? Binnenkort publiceren wij een handige gids! Nog even geduld…

NL