Home » Kenniscentrum » Politie Antwerpen: liefde – of, het wederzijds begrip – tussen jongeren en politie verhogen

Campagne, Cases

Voor de lokale Antwerpse politie vormen interacties met jonge mensen een serieuze uitdagingen. De leeftijdsgroep tussen 12 en 25 jaar heeft bijvoorbeeld een eerder negatief beeld van de politie. Tegelijkertijd is dat een kans om bij te leren. De lokale politie beschikt over een unieke positie om te werken aan positieve en constructieve interacties met jongeren. Met een beetje hulp zouden ze zelfs een soort van influencersrol kunnen opnemen. In dit geval niet op Instagram, maar via het (eerste) contact tussen jongeren en (problemen verwant aan) politie – bijvoorbeeld op school of in de buurt – en de manier waarop dit contact verloopt.

Het belang van toegankelijkheid en interactie

Vraag: hoe informeer je een hele generatie jongeren over wat de politie doet?

Antwoord: je zoekt de juiste medeplichtige (onze woordmopjes overtreden gelukkig geen wetten).

Hoe hebben we dat dan aangepakt? Wel, we hebben een betere verhouding tussen jongeren en politie helpen ontwikkelen en onderhouden. Aan de ene kant focusten we op jongeren in sociaal kwetsbare situaties. Aan de andere kant wilden we het algemene contact tussen politie en jongeren verbeteren. Waarom? Omdat we al snel merkten dat er te weinig aangepaste informatie voor jonge mensen beschikbaar was.

Een gemiste kans in tijden van ongelimiteerde toegang tot (sociale) media en informatiekanalen. Jongeren speuren – even wat jargon gebruiken – zelf naar informatie over wetshandhaving. En vergeleken met oudere generaties beschikken ze over een bredere achtergrond en meer ervaringen. Tegen de tijd dat ze volwassen worden, hebben ze al heel wat mensen ontmoet, elk met hun eigen ideeën en opinies – ook online. Dus wat ze nodig hebben is duidelijke informatie, die ze snel kunnen doornemen en die interactief is.

Jong van geest?

Wij zijn zelf, euh, behoorlijk jong, maar we besloten toch om workshops en interviews met de doelgroep te organiseren. Op deze manier verzamelden we de vaakst voorkomende vragen.

Deze vragen – en de antwoorden! – vormden de basis voor een awareness campagne, die bestond uit een sociale mediacampagne en de ‘Mag da?’-website. Langs dit platform kunnen jongeren heel wat informatie vinden over de politie en kunnen ze vragen stellen.

Nog steeds geen fan van flikken?

De website www.magdapolitie.be ontving honderden vragen van jongeren, die meer wilden weten over hun rechten en plichten. Tot zover verbeterde campagne de verhouding tussen beide partijen, vergrootte ze het wederzijds begrip, en zorgde ze voor een constructieve dialoog. Missie geslaagd!

NL